دسته‌بندی موضوعات
5
6
18
14
9
22

تکنولوژی

این دسته بندی مناسب موضوعات مرتبط با تکنولوژی های روز میباشد که به زودی نقش مهمی در زندگی ما پیدا خواهند کرد.
1

مباحث کلی

موضوعات غیر فنی تری که نقش مهمی در پروژه ها ایفا میکنند در این دسته قرار میگیرند
2

طراحی PCB

این دسته بندی برای نکات و چالش های مرتبط با طراحی میباشد. مانند کار با نرم افزار های مختلف و مشکلاتی که ناشی از رعایت نکردن یکسری دستورالعمل های لازم میباشد.
11

برد های امبدد

مشکلات مربوط به کار با بردهای موجود در بازار (مانند arduino , discovery , raspberry pi , frendly arm , … ) در این دسته مطرح میشوند.
0

دیگر موضوعات

این دسته بندی مناسب موضوعاتی است که در دسته های دیگر قرار نمیگیرند.
4

مخابرات

مخابرات از شاخه های اصلی الکترونیک است ، موضوعات مرتبط در این دسته قرار میگیرند.
1

مکاترونیک

مناسب موضوعاتی که صرفا مربوط به الکترونیک نمیشوند و آمیخته با علوم دیگر مثل مکانیک و کامپیوتر میباشد.
0

برای شروع

گفتگو در مورد سایت، این سازمان، چگونه کار می کنه٬ و چطور می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم.
1