استفاده از AT COMMAND ها پس از آپلود فریمور OpenCpu

من با استفاده از sdk ارائه شده برای کار با OpenCpu ماژول mc60 کدی نوشتم که یکسری دستورات رو از طریق پورت سریال دریافت و اجرا میکنه ، میخواستم ببینم من میتونم دستورات AT Command رو هم برای ماژول ارسال کنم و ماژول اونها رو پردازش کنه ؟

از پورت سریال نمیتونین فقط با کد default میشه که وقتی پروگرم کنید با دستورات at کلا کار میکنه
ولی اگر بخواین داخل کد خودتون از دستو.رات استفاده کنید داخل کد باید این تابع رو اجرا کنید
Ql_RIL_SendATCmd( ) ;
اگرم بخواین با پورت uart کنترل کنید میتونین مثلا بزنید open و داخل کد وقتی open رو از پورت سریال دریافت کرد بیاد این دستور at را با تابع Ql_RIL_SendATCmd ارساال کنه

خیلی از example code های sdk داره اینجوری اجرا میشن اونایی که باید از یوارت یک سری دیتا بفرستین

1 پسندیده