سون سگنمت BDC از 0 تا 99

نحوه شمارش از 0 تا 99 با استفاده از دو عدد 7SEG-BCD در پروتئوس. من هم سعی کردم بیت ها را جابجا کنم اما موفق نشدم خیلی تلاش کردم

$regfile="m32def.dat"
$crystal=8000000

config portc = output

dim a as byte,b as byte

do

 for a = 0 to 9
   for b = 0 to 9
     portc = makeint(a, b)
     waitms 100
   next
 next

loop
end

سلام
نمونه پروژه توی نت موجوده، سرچ بزنید تا اشنا بشید
کاری که اینجا باید انجام بدید اینه که هر عدد رو باید توی چهار بیت ذخیره کنید تا درست بتونید نمایش بدید
برای این کار باید با شیفت دادن و or کردن اشنا باشید
اموزش شیفت در بسکام

1 پسندیده

سلام
ار این کد میتونی استفاده کنی

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
'*************************
Config Portd = Output
'*************************
Dim I As Byte
'*************************
Do
  For I = 0 To 99
   Portd = Makebcd(i)
   Waitms 200
  Next I
Loop

2 پسندیده