مشکل cpin: Not Ready و شناخته نشدن سیم کارت در EVB Quectel EC200U

اوایل کار بار ماژول که ارتباط دیتا برقرار نمی‌کردم، مشکلی نبود و ماژول راحت بالا میومد و سیم کارتو می‌شناخت، اما الان پس از برقراری ارتباط دیتا، آنتنش می‌رود و بعد هنگام بالا آوردن، cpin: Not Ready می‌دهد و دیگه سیم کارتو شناسایی نمی‌کند.