کار با esp32 در لینوکس

برای کارهایی مثل ریختن برنامه روی ماژول‌های esp32 و esp8266 در لینوکس از چه برنامه‌ای باید استفاده کنم؟

در لینوکس می‌توانید از esptool استفاده کنید که به‌سادگی قابل نصب است.
برای مثال در توزیع اوبونتو آن را چنین نصب کنید:

sudo apt install esptool

برای دریافت راهنمای این ابزار، از دستور زیر استفاده کنید:

esptool -h
2 پسندیده