مشکل در پروگرام کردن esp32cam


سلام. من میخوام یک ماژول esp32cam رو پروگرام بکنم و از روش پروگرامر ftdi و استفاده از آردوینو uno استفاده کردم اما در هر دو روش به یک ارور رسیدم:
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received. For troubleshooting steps visit: Troubleshooting - ESP32 - — esptool.py latest documentation Failed uploading: uploading error: exit status 2
درایور رو چک کردم و گرفتن دکمه ریست در زمان کانکت شدن رو هم تست کردم اما فرقی نکرد و هر دفعه این ارور میاد.

پایه های پروگرام رو چک کنید قطعا مشکلتون حله میشه