ارور Fail to get pdp context

سلام
هنگام کار با MC60 وقتی میخوام اپدیت با http انجام بدم این ارور روی دیباگ نمایش داده میشه
Fail to get pdp context

  ret = Ql_GPRS_GetPDPContextId();
  if (GPRS_PDP_ERROR == ret)
  {
    FOTA_DBG_PRINT("Fail to get pdp context\r\n");
    UPGRADE_APP_DEBUG(FOTA_DBGBuffer,"<-- Fail to get pdp context\r\n -->\r\n");
    return -1;
  }

فکر میکنم مربوط به همین تابع باشه، بعضی وقت ها با یه بار ریست کردن مشکل حل میشه و اپدیت میشه، بعضی وقت هاهم با ریست کردن باز همین ارور میاد و بعد از یه تایمی اپدیت انجام میشه