متغیر از نوع FLASH داخل سری stm8

سلام دوستان.
در حال نوشتن یک برنامه با میکروی stm8s003f3 هستم و نیاز دارم که یک آرایه دو بعدی طولانی از نوع bool رو داخل Flash ذخیره کنم :

static bool Ticks[6][120] = {
 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0}
 ,{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0}
 ,{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0}
 ,{1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0}
 ,{1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0}
 ,{1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0}


 };

در حال حاضر کامپایلر iar این ارور رو میده و به فکر میکنم به خاطر کمبود حافظه رم به خاطر این متغیر هستش :

Error[Lp011]: section placement failed 
      unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x3d2 bytes (max align 0x1) in <[0x000000-0x0003ff]> (total uncommitted space 0x2f4). 
      Uncommitted: 
      [0x000000-0x0000ff]: 0xf4 
      [0x000100-0x0003ff]: 0x200 

فایل های Flash example خود میکرو رو نگاه کردم و چیزی دستگیرم نشد.
ممنون میشم اگر بتونید کمکم کنید :pray:
با تشکر.

بله در توضیح خطا گفته که فضای رم که از ادرس 0x0 شروع میشه پر شده
حین تعریف متغییر از عبارت const استفاده کنین تا ارایه روی فلش ذخیره بشه.

static const bool Ticks
4 پسندیده