کار با GPIO در Sinux F1

سلام
برای کار با پابه های برد چی کار باید کرد؟
و آیا میشه از پایه های مربوط به ال سی دی به عنوان GPIO استفاده کرد؟

1 پسندیده

با کمک آموزش ساخت پروگرامر OpenCpu ماژول های کوییکتل با F1c100s - سیسوگ تونستم چراغ روی برد Sinux F1 رو راه اندازی کنم.
طبق فایل شماتیک برد Sinux F1 پایه PE5 مربوط به ال ای دی روی برد هست.
Screenshot from 2023-01-08 13-13-01
و طبق فایل pinctrl-sunxi.h که در /buildroot-sinux/output/build/linux-5.4.92/drivers/pinctrl/sunxi موجود هست.مقدار متناظر برای PE0 هست 128 پس برای PE5 میشه 133
Screenshot from 2023-01-08 13-10-38

حالا کافیه دستورات زیر وارد شود.

cd /sys/class/gpio
echo 133 > export
cd gpio133
echo out > direction
echo 1 > value
2 پسندیده