تغیییر تنظیمات gpio در لیچی پای

سلام و درود
من طبق اموزش ساخت پروگرامر OpenCpu ماژول های کوییکتل با F1c100s ایمیج رو اماده کردم. دیتایی که توی سریال نمایش میده به این صورته:

و نمیتونه پین 139 به عنوان gpio تنظیم کنه. چون به عنوان i2c تعریف شده
طبق دستور داخل سایت هم مجدد زدم همین میاد:


کانفیگ ها باید تغییر کنند؟

سلام
این ایمیج رو خودتون ساختید دیگه ؟
باید دیوایس تری رو چک کنید و احتمالا این پایه ها توسط i2c استفاده شدند
برای اینکه آزاد بشند باید اون نود i2c رو disable کنید

آره ایمیج رو روی ابونتو 18 و 20 با این دستور دانلودش کردم:
git clone https://github.com/mahdi2001h/buildroot-sinux
و طبق بقیه موارد سایت پیش رفتم تا ایمیج ساخته بشه

توی انتهای فایل دیوایس تری برای i2c0 یه سری متن وجود داره :

&i2c0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&i2c0_pe_pins>;
	status = "okay";


	ns2009: ns2009@48 {
		compatible = "nsiway,ns2009";
		reg = <0x48>;
	};

	gt911: touchscreen@14 {
		compatible = "goodix,gt911";
		reg = <0x14>;
		interrupt-parent = <&pio>;
		interrupts = <4 10 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; /* (PE10) */
		pinctrl-names = "default";
		irq-gpios = <&pio 4 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* (PE10) */
		reset-gpios = <&pio 4 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* RST (PE9) */
		/* touchscreen-swapped-x-y */
	};
};

یه بار حذفش کردم lون قسمت i2c0 رو. ولی غیر فعال نشد.
مجدد فایلو به حالت اول در اوردم و به جای اون okay, نوشتم disabled و این دفعه بعد از زدن root, پسورد خواست و licheepi پسوردش بود و باز هم همون ارور داد و گفت i2c فعاله

هرجی مربوط به i2c توی این فایل بود برابر با n قرار دادم و قطع شد
/buildroot-sinux/board/allwinner/suniv-f1c100s/linux.defconfig