اتصال کوتاه GSM ANTENNA با GND هسته M65

سلام

پایه انتن مربوط هسته MC65 به GND متصل است …

قبل از نصب سطحی تست کردم باز هم این موضوع رو شاهدش هستم ایا ممکن است که هسته مشکل داشته باشد یا به صورت دیفالت به همین منوال هستن ؟ /// دلیل خاصی دارد.

خیلی از ماژولهای GSM وقتی شما پایه آنتن را چک میکنید اتصال کوتاه هستند البته در فرکانس بالا مطمئنا اینطور هستند
البته نمیدونم مدار داخلی شون چطور هست ولی موردی نیست و نگران نباشید

2 پسندیده