بررسی آرایش پل h فرق این دو آرایش از نظر چینش npn pnp

1 پسندیده

هر دو یکیه
سمت چپ کامل تره
دیود هرزه گرد داره تا ولتاژ معکوس سلف موتور رو بگیره تا ترانزیستورها آسیب نبینه
ترانزیستورها دارلینگتون بسته شده تا جریان بیشتری رو جوابگو باشه
بدرود

سلام
عکس سمت راست جنبه بلوک دیاگرام دارد و از آرایش پل H با ترکیب pnp & npn استفاده کرده و البته ناقص است و بخش بایاس و محافظت و … را ندارد

عکس سمت چپ آرایش پل H با ترکیب pnp & npn می باشد البته با تغییر به نسبت عکس سمت راست و مداری است که کامل ترسیم شده و قابل ساخت و تست می باشد