مشکل ارتباط https در ماژول MC60

با سلام وقت بخیر
برای اینکه دیتایی ارسال کنم با https زمانی که

[2023-12-21 11:01:29:898_S:] AT+QHTTPPOST=18,50,10
[2023-12-21 11:01:29:932_R:] AT+QHTTPPOST=18,50,10

[2023-12-21 11:01:31:281_R:] +CME ERROR: http socket connect error

این ارور را دریافت میکنم. نمیدونم مشکل از کجا هستش!!!

سلام
سوالتون رو به صورت کامل بپرسید
مشخص کنید از چه ماژولی استفاده میکنید
چه دستوراتی رو قبلش میزنید و …

معذرت میخوام ناقص گفتم داده هام رو…
داخل ماژول mc60 برای راه اندازی http مانند apllication note انجام میدم کد هارو ولی ارور http socket connect error میگیرم.
Quectel_GSM_HTTP_AT_Commands_Manual_V1.3.pdf
مثالی که اخر توضیحات نوشته شده.

[2023-12-23 10:08:24:220_S:] AT+QSSLCFG="ctxindex",1
[2023-12-23 10:08:24:269_R:] AT+QSSLCFG="ctxindex",1

[2023-12-23 10:08:24:286_R:] +QSSLCFG: 1,4,0,"0X0004","","",""

[2023-12-23 10:08:24:369_R:] OK