عدم کار کرد interaction در touchgfx

سلام
توی touchgfx کلید تعریف کردیم و کلیک هم میشه (ظاهرش معلومه کلیک میشه)
اما فانکشن مربوطه اجرا نمیشه( interaction)
مشکل چیه؟ خیلی عجیبه ! اصلا برنامه به خط فانکشن نمیره