تعمیر تلویزیون LCD مارشال+نقشه

سلام یک دوست بسیار عزیزی برای بنده یک تلویزیون مارشال با مدل ME-3222 اورد که دستگاه یهو خاموش شده و روشن نشده.منم بازش کردم که راه حلشو تو ادامه بهتون میگم :face_holding_back_tears:

4 پسندیده