مشکل در ارسال پیامک فارسی با ماژول M08r

برای ارسال پیامک فارسی دقیقا مراحل آموزش سیسوگ رو انجام دادم اما خطای +CMS ERROR: 520 میده.
البته تو توضیحات گفته شده ماژول MC60
https://sisoog.com/2022/07/11/quectel_gsm_farsi_sms/

AT+CMGF=1
AT+CSMP=17,167,0,8
AT+CSCS="UCS2"
AT+CMGS="00300039003100300030003000300030003000300030"
>
062706cc0646002006cc06a90020067e06cc0627064506a90020064106270631063306cc0020062706320020064506270698064806440020006d0063003600300020064506cc062806270634062f
ctrl+z

ممکنه راهنمایی کنید؟

طبق شنیده هایی که دارم پیامک فارسی برای پیامک دوم به بعد برای ماژول M08 دجار مشکل هست
من پیشنهاد میکنم اگر قرار هست از ماژولهای کویکتل استفاده کنید نسخه 2جی از ماژول M66 استفاده کنید