واچ داگ برای ماژول MC60

مدار واچ داگ پیشنهادی کویکتل برای محاظفت ماژول MC60 از هنگ کردگی چیه؟
و آیا امکان هنگ کردن این ماژول وجود داره؟

داخل داکیومنت mc60 hardware design یک مدار پیشنهادی با آیسی TPS382x معرفی شده


امکان هنگ کردن وجود داره و اگر که به دنبال یک طراحی اصولی هستید حتما از یک مدار watchdog استفاده کنید

3 پسندیده

من در یک پروژه مشابه S1410 را یافتم.
تراشه کامل تر و منعطف تریه. ولی بررسی کنید که با سخت افزار تان سازگاری دارد؟
من برای یک SoC LoRa استفاده کردم.
اینجا را بررسی کنید

4 پسندیده