مشکل با mutex در MC60

سلام وقت بخیر
من میخوام توی یه تسک وقتی تابع Ql_OS_GiveMutex فراخوانی کردم، تسک بعدی برنامش اجرا بشه و از بلاک در بیاد
ولی وقتی برنامه به این دستور میرسه ماژول ریست میشه
چطور باید از موتکس ها استفاده کرد؟ داخل مثال خودش دوتا دستور توی یک تسک گذاشته و بدون مشکل کار میکنه و منم تست کردم داخل خود تست مشکلی نداشت(دوتا دستور باهم داخل تسک نوشتم و ماژول ریست نمیشد) اما وقتی از تسک دیگه میخوام دستور بدم ریست میشه
mutex
خروجی دیباگ به اینصورته:
<-‌-Ql_osCreateMutex(“MyMutex”)=f0134bd8 -‌->
****** task 1 runing ********
****** Ql_OS_TakeMutex ********
****** task 2 runing ********
****** Ql_OS_TakeMutex ********
****** Ql_OS_GiveMutex ********