در رابطه با دسته‌بندی طراحی PCB

این دسته بندی برای نکات و چالش های مرتبط با طراحی میباشد. مانند کار با نرم افزار های مختلف و مشکلاتی که ناشی از رعایت نکردن یکسری دستورالعمل های لازم میباشد.