کار با ترایاک در مدار

اگر گیت ترایاک تحریک بشه تا آخر نیم موج هدایت میکنه؟
یا اگر ولتاژ گیت قطع بشه درجا اون هم قطع میشه؟

تا زمانی که جریان گذرنده از تریاک از مقدار نگهدارنده کمتر بشه، تریاک هدایت میکنه و این یعنی اگر بار شما اهمی (مثل لامپ رشته و هیتر و …) باشه تریاک تقریبا تا آخر نیم موج هدایت میکنه ولی اگه بار شما سلفی قوی باشه (مثل الکتروموتور های بزرگ و …) تقریبا همیشه هدایت میکنه.

2 پسندیده

سلام

بله

اگر جریان الکتریکی متناوب باشد،و بار مقاومتی، پس از طی نیم سیکل اول خاموش می شود. به این روش خاموش شدن، کموتاسیون طبیعی می گویند

گیت با پالس تریگر کار می کند و نیازی به دایم بودن ندارد.

2 پسندیده