مدار معادل خازن

سوال esrخازن همون مقاومتی هست که دوسر خازن رو با مولتی متر می گیریم نشون میده یا فرق می کنه؟

photo_2022-11-02_18-27-04
خیر، اون میشه مقاومت موازی یا نشتی، esr مقاومت سری هست

1 پسندیده