افتادن ولتاژ متناوب روی خروجی آداپتور

رو ولتاژ خروجی آداپتور ۵ ولت رو با فازمتر میزنم روشن میشه و یک مقدار هم برقش ادمو قلقلک میده راهی برای حذفش هست همین حالت روی خروجی USB کامپیوتر هم هست.

پریز برقی که استفاده میکنید ارت نداره؟
از فعال بودن و درست بودن ارتش مطمئن هستید؟

1 پسندیده

با یک مولتی متر سر فاز و نول و ارت پریز را نسبت به کف زمین بسنجید.
ولتاژ بالای 60 ولت ایجاد دردسر میکنه.
یعنی یک پراب را روی زمین قرار دهید دیگری را به سر های فاز - نول و ارت به نوبت وصل کنید.
نول و ارت نباید ولتاژ زیادی نشان دهند.
در صورت امکان دو شاخه را بر عکس کنید و امتحان کنید.

4 پسندیده