نحوه برقدار کردن اجسام

سلام
چگونه میتوان سطح جسمی را برقدار کرد تا اگر شخصی به آن دست زد دچار برق گرفتگی شود.
همسایه‌ای بیمار داریم که روزانه چندین بار دوشاخه پمپ را از برق می‌کشد، قصد دارم سطح دوشاخه را برقدار کنم که در صورت دست زدن دچار برق گرفتگی شود تا بلکه از این کار دست بردارد
برای برقدار کردن هم از پیچ‌های فلزی در دوطرف دوشاخه استفاده خواهم کرد و سوالم این است اتصال فاز به پیچ‌ها کافی است یا باید یکی به فاز و دیگری به نول متصل شود تا در صورت لمس برق گرفتگی رخ دهد؟

سلام
دوست عزیز میدونستی اگه همچین کاری بکنی اون همسایه میتونه ازت شکایت کنه و حتی به خاطرش زندان بیوفتی؟ میدونستی اگه برق بگیره و بمیره قاتل حساب میشی؟ حتی اگر ملک و دارایی خودت هم باشه حق انجام همچین کاری رو نداری. اونم با برق مستقیم فاز و نول بیاری رو دوشاخه :neutral_face:
به جای اینکار یه جعبه فلزی کوچیک قفل دار درست کن بزن رو پریز که کسی دسترسی نداشته باشه

4 پسندیده

اصولی حلش کنید بازدارندگی بهتر و مسالمت آمیز‌تری یا قانونی پیدا کنید و اگر متوسل به این چیزها میشوید لااقل شوکر درست کنید یا آژیر وصل کنید شخصا خدمتش برسید نه اینکه طرفو برق بگیره اگه میخواهید آسیبی بهش بزنید اینطوری نزنید خطر داره حسن.
همسایه بشری عجیب است.