ورودی محور Zدر اسیلوسکوپ

سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز.
در پشت اسیلوسکوپ ها یک ورودی محورZ و گاهی اوقات خروجی کانال x قرار دارد.
دوستان کسی کاربردی برای این موارد متصور هست؟